Společenství Živého růžence

Společenství Živého růžence

Historie Živého růžence
Paulina Jaricotová (1799 - 1862) byla francouzská katolická apoštolka, zakladatelka Papežských misijních děl a Živého ružence. Je uctívána jako blahoslavená. V roce 1822 založila společně s několika přáteli Živý ruženec, který měl sloužit k modlitebnímu spojení lidí z celého světa. Živý ruženec se velmi rychle rozšířil a dodnes je jednou z nejrozšířenějších forem mariánské modlitby.
 
Živý růženec na Lhotě
Na Lhotě máme 5 růží. Člen růže (skupinky) se denně modlí určený desátek. Cílem růže je každý den se pomodlit kompletní růženec - 20 desátků (růženec radostný, světla, bolestný a slavný). Pokud se chcete připojit, můžete oslovit vedoucí jednotlivých růží:
 
  1. Mirka Mikeštíková
  2. Marie Daňková
  3. Marie Fajgarová
  4. Stanislava Vyoralová
  5. Lenka Ondrašíková (dřív Ludmila Cambalová) - ROZPIS DESÁTKŮ PRO TENTO ROK