filiální kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) Tečovice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Tečovice patří k nejstarším obcím v okolí Zlína. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1141, kdy jsou jmenovány v zakládací listině olomoucké kapituly biskupem Jindřichem Zdíkem jako součást přerovského arcijáhenství. Až do počátku 17. století byly Tečovice vsí farní. O dlouhé historii obce vypovídá raně gotický kostel sv. Jakuba Většího, jehož počátky archeologové datují do 60. let 13. století. Stojí na mírném návrší, obklopený hřbitovní zdí. Skládá se ze čtvercového presbyteria, lodi a sakristie. Sedlovou střechu pokrývá šindel a na jejím hřebenu je usazena věžička se zvonem. Tato gotická stavba se pyšní gotickým portálem, jehož původ je přisuzován stavební huti cisterciáckého kláštera na Velehradě. Loď i kněžiště jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami, které vznikalyve 14. století. Nejzřetejněji se dochovaly medailony na vítězném oblouku a čelní stěně chrámové lodi. Další fresky představují ženu oděnou sluncem - symbol církve a Panny Marie, zjevení Krista, symbol peknla i výjev posledního soudu, z něhož však zůstal zachován jen pruh plamenů.
(Zpracováno podle Lubomíra Vavruše)
 
opravy z poslední doby:
 

Obnova střechy a fasády na kostele sv. Jakuba Většího v Tečovicích

V poslední době jsme provedli obnovu nátěru střešního šindele včetně výměny dožilých šindelů. Stávající dřevěné ručně štípané šindele byly mechanicky očištěny, ometeny,  dožilé šindele vyměněny  za nové tlakově impregnované a následně celá plocha střechy byla impregnována ve dvou vrstvách nátěru za teplého slunného počasí.

Obnova nátěru šindelové krytiny včetně výměny degradovaných šindelů na střeše a věži kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích byla provedena za finanční podpory Fondu kultury  Zlínského kraje ve výši 183 600,-Kč,  Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 196 000,- Kč a Obce Tečovice ve výši 100 000,- Kč. Děkujeme.  

Obnova fasády spočívala v očištění povrchového nátěru rýžovými kartáči, kontrole soudržnosti omítek, odstranění nesoudržných vrstev – ve spodní nadsoklové části byly stávající omítky odstraněny a nahrazeny novými vápennými, které kopírovaly nerovnosti povrchu původních omítek., povrch omítek byl penetrován a následně celá plocha fasády včetně kamenných prvků mimo soklové části natřeny vápenným fasádním nátěrem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.5. do 2.6.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
25.5.
17:00 Mše svatá Za + Vladimíra Brázdila a živou rodinu

Místo uskutečnění

N 49°13.44876', E 17°34.93746'

Sdílejte info